LIETUVAVEŽA.EU pervežimo taisyklės

Šios siuntų gabenimo taisyklės reguliuoja Vežėjo ir Užsakovo atsakomybės ribas, teises ir pareigas siuntų vežimo metu.

1. Siuntų gabenimo ir pristatymo sąlygos.

1.1. Vežėjas įsipareigoja pristatyti priimtą siuntą Gavėjui ne vėliau kaip per 7 dienas nuo jos

priėmimo. Laiko, kad vežimas trunka 3 paras nuo nurodytos išvykimo datos, o siuntos išdalinamos gavėjams per 2-3 dienas nuo atvykimo į šalį.

1.2. Neradus nurodyto siuntos Gavėjo ir/ar nepavykus su juo susisiekti, siuntos keliauja į Vežėjo sandėlį Klaipėdoje arba Liuksemburge iš kurio gavėjas gali atsiimti siuntą, prieš tai suderinęs su paslaugos tiekėju. Siuntėjas apie tai informuojamas. Siuntos nemokamai saugomos iki 7 kalendorinių dienų. Už tolesnį siuntos saugojimą Siuntėjas/Gavėjas įsipareigoja sumokėti 10 Eur už parą saugojimo mokestį.

1.3. Vežėjas teikia siuntų vežimo paslaugas nuo adreso iki adreso, jei nesutarta kitaip.

2. Siuntos įpakavimas

2.1. Perduodamos vežimui siuntos turi būti supakuotos taip, kad pervežimo metu nesugadintų kitų siuntų ir pačios nebūtų sugadintos. Už tinkamą siuntos supakavimą atsakingas yra Siuntėjas. Vežėjas nėra atsakingas dėl sugadintos siuntos transportavimo metu dėl netinkamo siuntos įpakavimo. Ant kiekvienos siuntos turi būti užrašytas tikslus siuntėjo vardas, pavardė, adresas, telefono numeris. Taip pat tikslus gavėjo vardas, pavardė, adresas, telefono numeris. Pageidautina, kad siuntos būtų supakuotos dėžėse.

3. Uždrausti vežti daiktai

3.1. Akcizinės prekės (tabako gaminiai, alkoholis), antikvariniai daiktai, meno vertybės, pinigai, taurieji metalai, brangakmeniai, ginklai bei jų dalys, šaudmenys, fejerverkai, psichotropiniai vaistai, narkotikai bei medžiagos ar produktai, kurie dėl savo cheminių ar fizinių savybių gali sugadinti transporto priemonę, sukelti pavojų žmogaus sveikatai, aplinkai ar turtui ir yra įtraukti į Jungtinių Tautų Organizacijos ekspertų komoteto pavojingų medžiagų sąrašą, daiktai ar prekės, kurių teisėto jų įsigijimo užsakovas negali įrodyti, taip pat daiktai, kurių gabenimas yra uždraustas pagal Lietuvos Respublikos įstatymus – NEGABENAMI.

3.2. Vežėjas neprisiima jokios atsakomybės už per klaidą priimtus daiktus nurodytus 3.1. punkte.

3.3. Užsakydamas transportavimui, draudžiamų daiktų pervežimą, perduodamas arba bet kokiu kitu būdu sąlygodamas jų perdavimą vežimui, Užsakovas prisiima visišką atsakomybę už visus tokio poelgio padarinius, supranta, kad draudžiami daiktai, išvardinti 3.1. punkte, bus konfiskuoti ir sunaikinti. Užsakovas įsipareigoja atlyginti kompanijai , dėl šios priežasties patirtus nuostolius.

3.4. Už perduotų vežimui maisto produktų kokybės išsaugojimą Vežėjas neatsako, jei nebuvo sutarta kitaip.

3.5. Siuntos iki 200 eurų vertės yra apdaraustos. Jei siuntos vertė viršija nurodytą sumą, galimas atskiras susitarimas dėl vežėjo atsakomybės. 4. Atsiskaitymo sąlygos, paslaugų kainos

4.1. Už paslaugą atsiskaitoma grynaisiais arba bankiniu pavedimu perduodant siuntą vežimui. Su nuolatiniais patikimais klientais atskirai gali būti aptartas atsiskaitymo terminas.

4.2. Apmokėjus už paslaugą pavedimu, siuntos paėmimo arba atidavimo metu, turi būti pateikta mokėjimo pavedimo kopija.

4.3. Siuntiniai į/iš Vilniaus, Kauno ir Klaipėdos miestų, kurių matmenys neviršija 647 x 373 x 502 mm, o svoris ne didesnis kaip 25 kg vežami už standartinį 30 eurų mokestį.

4.4. Iš kitų miestų siuntiniai esant pageidavimui gali būti paimami vežimui atskirai susitarus dėl papildomo mokesčio už tokią paslaugą.

4.5. Negabaritinės siuntos, t.y. tos, kurių matmenys viršija 1m3 yra apmokestinamos pagal atskirą susitarimą.